News

UE Funds

UE Funds

Firma "Paulina Kalenik" Paulina Seliga otrzymała dofinansowanie w ramach Poddziałania 3.3.3Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand Programu Operacyjnego InteligentnyRozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu RozwojuRegionalnego.Tytuł projektu„Wsparcie...

UE Funds

Firma "Paulina Kalenik" Paulina Seliga otrzymała dofinansowanie w ramach Poddziałania 3.3.3Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand Programu Operacyjnego InteligentnyRozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu RozwojuRegionalnego.Tytuł projektu„Wsparcie...