LUST

Explore our Lucious world

Multimedia collage

2022 Talisman Stone

We will give you our best designs make them your talisman, feel... 

Collection Basic

Our Basic collection in store from drop to drop. Different material same... 

Lust Promo Movie

 • us

  LUST is a brand that I create in harmony with myself. These are universal things which do not go out of fashion and can be found in every girl's wardrobe. Above current trends, I put functionality and high quality materials, so I choose mainly natural ones, which can last for years.

 • us

  Firma "Paulina Kalenik" Paulina Seliga otrzymała dofinansowanie w ramach Poddziałania 3.3.3
  Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand Programu Operacyjnego Inteligentny
  Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
  Regionalnego.

  Tytuł projektu
  „Wsparcie marki Lust Warsaw w działaniach zmierzających do zwiększenia rozpoznawalności marki
  i kolekcji na rynku międzynarodowym”

  Cele projektu
  Celem przedmiotowego projektu jest zwiększenie rozpoznawalności produktów marki Lust Warsaw
  na rynkach zagranicznych oraz wzrost sprzedaży eksportowej, w wyniku podjęcia działań
  promocyjnych, przewidzianych w programie promocji o charakterze ogólnym w związku z udziałem
  Polski w Światowej Wystawie EXPO 2020 w Dubaju. Realizacja zaplanowanych w ramach projektu
  działań promocyjnych przyczyni się do wzmocnienia pozycji konkurencyjnej firmy na rynku
  międzynarodowym. Skutkować będzie nawiązaniem nowych kontaktów, co przełoży się bezpośrednio
  na wzrost przychodów z eksportu. W dalszej perspektywie, sukces realizacji opisywanego
  przedsięwzięcia, pozwoli spółce na rozwój swojej oferty produktowej i rozszerzenie ekspansji
  eksportowej na kolejne rynki zagraniczne. Dodatkowo, celem projektu jest również umocnienie
  wizerunku Marki Polskiej Gospodarki na świecie poprzez promocję polskich marek produktowych na
  perspektywicznych rynkach.

  Planowane efekty
  Rezultatem projektu jest rozszerzenie działalności eksportowej oraz intensyfikacja sprzedaży na
  rynkach perspektywicznych. Realizacja projektu przyczynić się ma w konsekwencji nie tylko do
  zwiększenia poziomu sprzedaży na rynkach zagranicznych, w tym rynkach krajów Zatoki Perskiej,
  ale również do wzrostu świadomości i popularyzacji marki.

  Instytucja pośrednicząca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  Termin realizacji: 01.09.2020 – 31.12.2022
  Całkowita wartość projektu: 438 000 PLN
  Wkład Funduszu Europejskiego: 350 400 PLN (~80%)